Styreportalen Romerike

Styreportalen Romerike

Styreportalen Romerike er en styrekandidat-database for Romerike etablert av Kunnskapsbyen Lillestrøm og Innovasjon Gardermoen i fellesskap.
Formue, Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS og Kvikkere Hoder Rekruttering AS som sentrale samarbeidspartnere i denne styreportalsatsingen.

Målet med styrelisten er å skape en liste med kandidater som skal bidra til å profesjonalisere styrearbeidet i regionens virksomheter.

Styreportalen skal sørge for å styrke bedriftene i regionen, skape bedre mangfold gjennom eksterne styremedlemmer, få inn flere yngre kandidater og skape erfaring, bidra med personer som har internasjonal erfaring i styrene og, øke kvinneandelen i regionens styrer.
 
  • Alle kandidater tilbys å delta på relevante styrekurs og - kompetanseprogrammer gjennom Kunnskapsbyen Lillestrøm og portalens samarbeidspartnere.
  • Bedriftsledere på Romerike står fritt til å benytte seg av databasen, enten ved å legge inn egen kompetanse eller søke etter styrekandidater.
  • Kunnskapsbyen Lillestrøm garanterer ikke for kandidatene og ber alle som skal ta opp nye styremedlemmer om å alltid gjøre en sjekk for å sikre best mulig kvalitet i ditt styre.
I samarbeid med